Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 8, 9 dhe 10 kate mbitoke, me 4 kate nentoke ne Rrugen Vaso Pasha (Brigada 8) | Texas Development Shpk, Daton | 2023

Godine banimi dhe sherbimi 8, 9 dhe 10 kate mbitoke, me 4 kate nentoke ne Rrugen Vaso Pasha (Brigada 8)

 

Zhvilluesi: "Texas Development" Shpk dhe "Daton" Shpk
Shoqeria ndertuese: "Texas Development" Shpk dhe "Daton" Shpk
Arkitekt: Atelier
Konstruktor: Ing. Bledar Lamçe
Ing. Elektrike: "Fishta Electric"
Ing. Mekanike: "Hydro & Energy"
Supervizoret: Ing. Dhimitri Papa; "Echostar"
Drejtues teknik: Ing. Aneta Dollani; Ing. Dhimiter Beleri
Kohezgjatja e punimeve: 48 muaj

Me shume projekte ne Shqiperi