Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 2, 7, 9 dhe 10 kat me 2 Kate parkimi nentoke ne rrugen Pasho Hysa | AB VIZION, Soni Idea Studio | 2023

Godine banimi dhe sherbimi 2, 7, 9 dhe 10 kat me 2 Kate parkimi nentoke ne rrugen Pasho Hysa

 

Zhvillues & Subjekt ndertues: AB VIZION Shpk & Soni Idea Studio Shpk
Grupi i projektimit: Ark. Ermir Hazizi
Konstruktor: 2XKE Studio
Mbikqyres punimesh: Kamber Hasanaj
Drejtues teknik: Ergi Dervishi
Afati i perfundimit te punimeve: Sipas lejes se ndertimit

Me shume projekte ne Shqiperi