Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 7, 8 dhe 10 kat me 3 Kat parkim nentoke ne rrugen Kristo Pano, Kashar | Arbet Construction Shpk | 2023

Leje ndertimi per objektin: Godine banimi dhe sherbimi 7, 8 dhe 10 kat me 3 Kat parkim nentoke ne rrugen Kristo Pano, Kashar

 

Zhvillues dhe Subjekt ndertues: Arbet Construction Shpk
Drejtues teknik: Ing. Alma Shehaj
Adresa: Rruga Kristo Pano, Kashar
Projektues: Ark. Klajdo Alibehaj
Konstruktor: 2XKE-STUDIO
Supervizor: Vasillaq Shkurti
Afati Kohor: 48 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi