Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh 4,5,9 dhe 10 kate mbi toke dhe me 2 kate parkim nentoke ne rrugen Aleksander Moisiu | Andi Konstruksion SH.P.K | 2023

Godine banimi dhe sherbimesh 4,5,9 dhe 10 kate mbi toke dhe me 2 kate parkim nentoke ne rrugen Aleksander Moisiu

 

Subjekt ndertues: Andi Konstruksion SH.P.K
Zhvillues: Andi Konstruksion SH.P.K
Zbatues punimesh: E.Cakoni ; H.Totraku ; A.Miha
Drejtues teknik: E.Cakoni
Supervizor punimesh: K.Llorja
Fillimi i punimeve: Korrik 2023
Mbarimi i punimeve: Dhjetor 2027
Afati i punimeve: 54 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi