Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 6 dhe 9 Kat me 2 Kat parkim nentoke ne rrugen Kongresi i Lushnjes | 2B & Construction Group | 2023

Godine banimi dhe sherbime 6 dhe 9 Kat me 2 Kat parkim nentoke ne rrugen Kongresi i Lushnjes

 

Zhvillues: Shoqeria 2B & Construction Group
Subjekti zbatues: Shoqeria 2B & Construction Group
Projektues: Shoqeria: Etrio Studio
Konstruktor: Enida Hysi
Mbikqyres: Bersant Ylli
Kohezgjatja e punimeve: 36 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi