Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimi 2 dhe 9 kat me 1 kat nentoke ne bulevardin Nene Tereza, Kamez | Bushgjokaj sh.p.k | 2024

Godine banimi dhe sherbimi 2 dhe 9 kat me 1 kat nentoke ne bulevardin Nene Tereza, Kamez

Zhvilluesi: Bushgjokaj sh.p.k
Subjekti ndertues: Bushgjokaj sh.p.k
Drejtues teknik: Ing. Gzim Ganiu
Mbikqyres punimesh: Ing. Zenun Katana
Afati kohor: 24 Muaj


Adresa: Bulevardi Nene Tereza, Kamez

 

Me shume projekte ne Shqiperi