Secondary Adv

Qendra tregtare ETC 1,2 dhe 3 kat me 1 kat parkim nentoke, Rruga Kastriotet, Kashar, Tirane | VED-ING Shpk | 2023

Qendra tregtare ETC 1,2 dhe 3 kat me 1 kat parkim nentoke, Rruga Kastriotet, Kashar, TiraneShoqeria ndertuese: VED-ING Shpk
Drejtues teknik: Drita Krasniqi
Mbikqyres i punimeve: ERSI/M Shpk
Fillimi i punimeve: Date 14.02.2022
Perfundimi i punimeve: Date 14.02.2024

 

Adresa: Rruga Kastriotet, Kashar, Tirane, Albania

Me shume projekte ne Shqiperi