Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbime 9 Kat dhe objekt industrial-ekonomik 3 dhe 4 kat, me 2 kate parkim nentoke | 2024

Godine banimi dhe sherbime 9 Kat dhe objekt industrial/ekonomik 3 dhe 4 kat, me 2 kate parkim nentoke, ARB&TRANS-2010 Shpk

 

Zhvilluesi: ARB&TRANS-2010 SH.P.K
Arkitekt: Atelier 4
Konstruktor: Armeda Gramos
Ing. Elektrike: Fishta Electric Shpk
Ing. Mekanike: Hydro & Energy
Supervizoret: ALBGOLDING 2E
Drejtues teknik: Orgeta Kapllani
Kohezgjajtja e punimeve: 60 Muaj

Me shume projekte ne Shqiperi