Secondary Adv

Objekt qender tregtare, biznesi dhe banimi me parkim nen toke, ne Rrugen 5 Maj | ARDECO Shpk | 2024

Objekt qender tregtare, biznesi dhe banimi 3, 7 dhe 8 kate me 2 kate sherbime dhe parkim nen toke, ne Rrugen 5 MAJ, Tirane

 

Shoqeria ndertuese: ARDECO Shpk
Investitor: ARDECO Shpk
Zbatuesi i punimeve: ARDECO Shpk
Mbikqyres i punimeve: 3G Studio Shpk
Projektues: ARDECO Shpk
Kontruktor: Ing. Ruben Alite, Ing. Frederik Lena
Afati i punimeve: 48 Muaj

 

Vendndodhja

Me shume projekte ne Shqiperi