Secondary Adv

Godine banimi 1-9 Kate me 2 Kate Parkim nentoke ne Paskuqan, Kamez | Sidrit & Xheni Sh.p.k | 2024

Godine banimi 1-9 Kate me 2 Kate Parkim nentoke ne Paskuqan, Kamez

Zhvillues: Sidrit & Xheni Sh.p.k
Ndertues: Sidrit & Xheni Sh.p.k
Arkitekt: Duljon Strataj (ROALB STUDIO)

Adresa: Paskuqan, Kamez

Me shume projekte ne Shqiperi