Secondary Adv

Godine banimi dhe sherbimesh me 7, 8, 9 kate mbitoke me 1 kat parkim nentoke ne rrugen Jordan Misja, Tirane | DAED Shpk | 2024

Godine banimi dhe sherbimesh me 7, 8, 9 kate mbitoke me 1 kat parkim nentoke ne rrugen "Jordan Misja", Tirane

Zhvillues: DAED Sh.p.k
Ndertues: DAED Sh.p.k
Arkitekt: ATELIER 4
Konstruktor: ARMEDA GRAMOS
Ing. Elektrike: KEJSI 05
Ing. Meknaike: Spiro Drita
Supervizor: Andon Frrokaj
Drejtues teknik: Agim Eksi
Kohezgjatja e punimeve: 36 Muaj

 

Adresa:

Me shume projekte ne Shqiperi