Secondary Adv

Godine banimi dhe Sherbimi 5 dhe 9 kate, me 2 kate parkim nentoke ne rrugen Jordan Misja, Bulevardi i Ri, Tirane | EURO-BETON 2005 | 2024

Godine banimi dhe Sherbimi 5 dhe 9 kate, me 2 kate parkim nentoke ne rrugen Jordan Misja, Bulevardi i Ri, Tirane

 

Shoqeria ndertuese: EURO-BETON 2005 Sh.p.k
Investitor: EURO-BETON 2005 Sh.p.k & ALB-BUILDING Shpk
Grupi i projektimit: A7design Studio
Drejtues teknik: ALB-BUILDING
Supervizor: AMCO ENGINEERGING
Konstruktor: Ing. Elona Kola
Datat e perfundimit te punimeve: 11.02.2026

 

Adresa

Me shume projekte ne Shqiperi