Secondary Adv

Profesionet me te paguara per 2017 dhe me nivelin me te ulet te stresit

Nëse ju jeni duke menduar për një ndryshim karriere në vitin 2017, ju mund të merrni në konsideratë rikualifikimin si një ekonomist, gjegraf apo edhe një matematicien. Ata mund të tingëllojë si profesione të ndërlikuar, por në fakt janë profesionet me nivelin më të ulët të stresit dhe paga të konsiderueshme.

 

Më poshte po ju tregojmë disa prej tyre:

 

1. Shkencëtarët e materialeve (Hulumtimi dhe studimi i strukturave dhe vetive kimike të materialeve të ndryshme natyrore, sintetike apo të përbërë.) 

Vlerësimi i stresit: 53

Të ardhurat mesatare vjetore: 94,940 dollarë

 

2. Matematicien

Vlerësimi i stresit: 57

Të ardhurat mesatare vjetore: 112,560 dollarë

 

3. Gjeograf

Vlerësimi i stresit: 58

Të ardhurat mesatare vjetore: 74,920 dollarë

 

4. Ekonomist

Vlerësimi i stresit: 59

Të ardhurat mesatare vjetore: 108. 173 dollarë

 

5. Statisticien

Vlerësimi i stresit: 59

Të ardhurat mesatare vjetore: 118,500 dollarë

 

6. Fizikan

Vlerësimi i stresit: 61 

Të ardhurat mesatare vjetore: 118,500 dollarë

 

7. Studiues i shkencave politike

Vlerësimi i stresit: 61

Të ardhurat mesatare vjetore: 94,690 dollarë

 

8. Inxhinier i biomjeksisë

Vlerësimi i stresit: 61

Të ardhurat mesatare vjetore: 91,230 dollarë

 

9. Inxhinier bujqësor (është pjesë e inxhinierisë që ka të bëjë me projektimin, ndërtimin dhe përmirësimin e pajisjeve bujqësore dhe makinerive. Inxhinierët bujqësore integrojnë teknologjinë në bujqësi) 

Vlerësimi i stresit: 61

Të ardhurat mesatare vjetore: 77. 570 dollarë

 

10. Astronom

Vlerësimi i stresit: 62

Të ardhurat mesatare vjetore: 78,490 dollarë

 

11. Inxhinier i materialeve (ata mund të krijojnë materiale të përbërë, apo të  studiojnë strukturën atomike të materialeve, në mënyrë për të zbuluar aplikime të reja për vetitë e tyre mekanike, elektrike apo kimike) 

Vlerësimi i stresit: 61

Të ardhurat mesatare vjetore: 94,690 dollarë 


Me te lexuarat ne Inovacion