Secondary Adv

Euro Panel M.F

 

Përshkrimi

Euro Panel M.F i ka fillimet e saj me prodhimin dhe përpunimin e llojeve të ndryshme të llamarinave, ku si bazë ka prodhimin e ulluqeve, tubave të shkarkimit dhe aksesorët e ndryshëm, pra gjithcka që i përket catisë së objekteve të ndryshme industriale dhe civile. Euro Panel M.F shpk është partneri juaj më serioz dhe më  i  kompletuar për prodhimin e montimin e ulluqeve dhe paneleve në objektin tuaj.

 

Euro Panel M.F ka një staf të specializur i cili, i jep të gjithë klientëve, studim paraprak të përgjithshëm të objektit, projektim dhe zbatimin final të tij deri në përfundim të cdo lloji, strukture metalike, industriale ose civile. Bashkëpunimi ndër vite ka qënë me firmat më me emër në fushën e ndërtimeve si: Edil-Al, Perxhola shpk, Liberest, 2T Sh.p.k, Hysi 2F, Ekma Albania, Junik shpk, Lezha Konstruksion.

Çfarë ofron

Euro Panel M.F prodhon ulluqe, aksesorë dhe panele sanduic si dhe realizon kapanone dhe konstruksione të ndryshme për cati sipas kërkesave të klientelës. 

 

1. Euro Panel M.F prodhon kontenier me panele sanduic te kompletuar per zyra, kantier ndertimi, vend roje, banese, tualete, ndertime provizore etj.

 

2. Euro Panel M.F prodhon panele sandwich në gjatësinë deri 12.30m, por vlen të theksohet që kompania sjell një avantazh, punon me masat e kërkuara nga klienti duke evituar firot në dëm të dyja paleve.

 

Por, kjo nuk do të thotë që nuk merr përsipër gjatësi të tjera, psh: për kapanone që paneli duhet 15.30m i gjatë dhe aplikohet një shtese prej 30cm duke bërë të mundur dhe të realizueshme puthitje e dy gjatësive dhe si rrjedhojë realizimin final të gjatësisë së kerkuar. Gjatësia shënohet në kompjuter dhe prihet në masat e kërkuara, pra me pak fjale futet në prodhim me masat fikse. Duke qënë se makineria është e tipit Discontinuo dëndësia e panelit shkon 42.6, ngjeshja si rrjedhoje mjaft e pëqyeshme.

3. Firma realizon prodhimin dhe përpunimin e llojeve të ndryshme të llamarinave ku si bazë ka prodhimin e ulluqeve, tubave të shkarkimit dhe aksesorëve, pra gjithcka që i përket catisë dhe pallateve. Cdo element që i nevojitet një catie apo pallati, elementet Z apo U me llamarine nga 1mm, 1.5mm, 2mm (por që kemi kapacitete për kthim llamarine deri 12mm dhe gjatesi 10m).

 

4. Euro Panel M.F ofron projektim zbatim te kapanoneve me konstruksion metalik dhe mbulim me panele sanduic.

Shërbime

Panele sandwich
Panele sandwich
Prodhim llamarina per  cati
Prodhim llamarina per cati
Tuba shkarkimi per cati
Tuba shkarkimi per cati
Llamarina per catia
Llamarina per catia
Punime llamarine per cati
Punime llamarine per cati
Llamarina per mbulim
Llamarina per mbulim
Mbulesa catie
Mbulesa catie
Panele sandwich per mbulim catie
Panele sandwich per mbulim catie
Prodhim ulluqesh
Prodhim ulluqesh
Veshje kapanoni me panele sanduic
Veshje kapanoni me panele sanduic
Aksesore per cati
Aksesore per cati
Prodhim panele sanduic
Prodhim panele sanduic
Panele sandwich per mbulim kapanonesh
Panele sandwich per mbulim kapanonesh
Panele sanduici per mbulim
Panele sanduici per mbulim
Fabrike per prodhimin e panele sanduic
Fabrike per prodhimin e panele sanduic
Kapanone me konstruksion metalik dhe panele sanduic
Kapanone me konstruksion metalik dhe panele sanduic
Llamarina te valezuara me trashesi te ndryshme
Llamarina te valezuara me trashesi te ndryshme
Panele murale sanduic per veshje kapanonesh
Panele murale sanduic per veshje kapanonesh
Prodhim panele sanduic me permasa me porosi
Prodhim panele sanduic me permasa me porosi
Ulluqe xingato
Ulluqe xingato

Katalogu

Katalog Euro Panel M.F

Historiku

Euro Panel M.F prodhon ulluqe, aksesorë dhe panele sanduic si dhe realizon kapanone dhe konstruksione të ndryshme për cati sipas kërkesave të klientelës. Euro Panel M.F ka një staf të specializur i cili, i jep të gjithë klientëve, studim paraprak të përgjithshëm të objektit, projektim dhe zbatimin final të tij deri në përfundim të cdo lloji, strukture metalike, industriale ose civile. Mbulimi i objekteve dhe veshja e kapanonit bëhet për të pasur një ambjent sa më komfort, bëhet në shumicën e rasteve me panel sandwich. Kur kërkohet një produkt me ekonomik nga ana e klienteve, firma mund të realizojë mbulimin dhe veshjen me llamarinë.

Punë të kryera

Euro Panel M.F1424943323
Euro Panel M.F1424943330
Euro Panel M.F1424943337
Euro Panel M.F1424943352
Euro Panel M.F1424943361
Euro Panel M.F1424943369
Euro Panel M.F1424943380
Euro Panel M.F1424943388
Euro Panel M.F1424943395
Euro Panel M.F1424943412
Euro Panel M.F1424943419
Euro Panel M.F1424943428
Euro Panel M.F1424943478
Euro Panel M.F1466605285
Euro Panel M.F1466605335
Euro Panel M.F1466605354
Euro Panel M.F1466605371
Euro Panel M.F1466605390
Punime per kampin e Pogradecit per firmen 2T
Punime per kampin e Pogradecit per firmen 2T
Mbulim I realizuar me panel sandwich(objekti Kosove
Mbulim I realizuar me panel sandwich(objekti Kosove
Realizim I mbuleses me panel sandwich per showroom OPEL NOSHI(Dita e inagurimit)
Realizim I mbuleses me panel sandwich per showroom OPEL NOSHI(Dita e inagurimit)
Kampi ne Durres (TAP)
Kampi ne Durres (TAP)
Kampi nr2  kompania Spiecapag Albania (TAP)vendndodhja Ura Vajgurore
Kampi nr2 kompania Spiecapag Albania (TAP)vendndodhja Ura Vajgurore
Godina sandwichi per kampin nr.1 Durres kompania TAP (Spiecapag Albania)Godine sandwichi (containner 12)
Godina sandwichi per kampin nr.1 Durres kompania TAP (Spiecapag Albania)Godine sandwichi (containner 12)
Godine Sandwic pike shitje
Godine Sandwic pike shitje
Godine Security
Godine Security

Partnere

PerxholaEdil al2T shpkJunikLezha Konstruksioneuro-panel-mf-partnere-KS-1euro-panel-mf-partnere-KS-2euro-panel-mf-partnere-KS-3euro-panel-mf-partnere-KS-4euro-panel-mf-partnere-KS-5

Certifikime