Secondary Adv

Sisteme parkimi, Barriera

Sisteme parkimi, Barriera

Sisteme parkimi per zona rezidenciale dhe industriale. Trare trafiku dhe Pistona nentokesor. Sisteme parkimi me POS, Pagese automatike, Bilete, Karte aksesi etj.