Secondary Adv

Projekti per godinen e Ministrise ne Greqi

Share on Google+

Leonidas Papalampropoulos dhe Georgia Syriopoulou kanë zbuluar ‘ῖρχεῖον, propozimin për hartimin e ndërtesës së re të ministrisë së infrastrukturës në Athinë.    

 

Projekti përpiqet të ekzaminojë në mënyrë kritike kuptimin semantik të gjuhës simbolike që përdoret shpesh në hartimin e ndërtesave federale, duke u përqëndruar më tepër në origjinën arketipike të elementeve të saj parësore sesa në cilësinë përfaqësuese të simboleve të saj. 

Ndërtimi i 'ἀρχεῖον' karakterizohet nga struktura gjenerike e vendbanimit e cila është tipologji e lidhur me trupin e unifikuar dhe kompakt të arkivit. Mungesa e mbushjes midis moduleve gjeneron zona të pavlefshme, duke lejuar dritën natyrale të ndriçojë brendësinë. 

Propozimi përfshin një qasje bioklimatike që përshkon të gjitha shkallët e dizajnit. Ndërprerja e vëllimeve individuale siguron mbrojtje nga rrezet e diellit direkte, duke krijuar atriume me hije që lejojnë qarkullimin natyror të ajrit. 

Poroziteti i lartë i masës së ndërtesës maksimizon aksesin natyror të dritës, ndërsa minimizon konsumin e energjisë elektrike për ndriçimin artificial. Sipërfaqet e zgjatura të ujit përreth ndërtesës krijojnë një mikroklimë të këndshme ftohëse gjatë verës dhe mund të funksionojnë si depozitues të energjisë termike në dimër. 

Instalimet paraqesin panele fotovoltaike në çati, ku është integruar edhe mbledhja e ujërave të shiut. Dizajni i fasadës përfshin një sistem me shumë aspekte për menaxhimin e rrezatimit të diellit, i cili kombinon pjesët dinamike ETFE me një model adaptues për mbrojtjen e dritës së diellit të paneleve me mikrotullime të integruara.


Më të lexuarat