Secondary Adv

Marmomac Restart Digital Edition - Bota e mermerit, rrjeteve dhe trajnimit vetem nje klikim larg

Share on Google+
IT
MARMOMAC RESTART DIGITAL EDITION
THE WORLD OF MARBLE, NETWORKING AND TRAINING JUST A CLICK AWAY
Online 30 Settembre - 2 Ottobre 2020

La principale fiera internazionale del settore litico dà il via alla sua prima edizione totalmente digitale con Marmomac Re-Start Digital Edition. Tre giorni di incontri, networking, b2b ed eventi in cui l'intera community del marmo potrà avere l’occasione di stringere relazioni in un format globale e innovativo.

Per partecipare registratevi al: https://form.jotformeu.com/202394159581359ENG
MARMOMAC RESTART DIGITAL EDITION
THE WORLD OF MARBLE, NETWORKING AND TRAINING JUST A CLICK AWAY
Online 30 September - 2 October 2020

 

The leading international trade fair in the stone industry kicks off its first fully digital edition with Marmomac Re-Start Digital Edition. Three days of meetings, networking, b2b, and events in which the entire marble community will have the opportunity to forge relationships in a global and innovative format. To partecipate please subscribe: https://form.jotformeu.com/202394159581359


SQ
MARMOMAC RESTART DIGITAL EDITION
BOTA E MERMERIT, RRJETEVE DHE TRAJNIMIT VETEM NJE KLIKIM LARG
Online 30 shtator - 2 tetor 2020

 

Panairi me i madh ndërkombëtar i industrinë e se perpunimit gurit natyral e mermerit fillon edicionin e tij të parë plotësisht dixhital me Marmomac Re-Start Digital Edition. Tre ditë takimesh, rrjetesh, b2b dhe ngjarjesh në të cilat i gjithë komuniteti i mermerit do të ketë mundësinë të krijojë marrëdhënie në një format gjithëpërfshirës dhe inovativ. Per te marre pjese ju lutemi regjistrohuni ne: https://form.jotformeu.com/202394159581359

 


Më të lexuarat