Secondary Adv

Panairi i Ndertimit, BUILD & LIVE SMART, 25-27 Tetor 2023

Share on Google+

Në datat 25- 27 tetor 2023, Expocity Albania organizon Edicionin e 4-të të Panairit të Ndërtimit “Build and Live Smart”.

 

Përgjatë tre ditëve, ky organizim do të shërbejë si një platformë e rëndësishme komunikimi për aktorët më të rëndësishëm të sektorit të ndërtimit, arkitekturës, planifikimit urban dhe publikut të gjerë.

 

Krahas një komunikimi efektiv, platforma do të evidentojë rëndësinë e koncepteve të reja për Shqipërinë, siç janë zgjidhjet efektive, materialet dhe pajisjet e duhura për të siguruar kushtet për realizimin e Smart Buildings dhe Smart Cities.

 

“Qytete inteligjente, që u përgjigjen nevojave të komunitetit, si hapësira të jetueshme, të pastra, të shëndetshme dhe tërheqëse, të cilat ofrojnë lëvizshmëri novatore, të shumëllojshme dhe të disponueshme, të përballueshme dhe të barabartë për të gjithë” është një nga sfidat që dikton koha dhe një prej fokuseve kryesore që do të evidentohet përgjatë këtij panairi.

 

Industria e ndërtimit përfaqëson një sektor, i cili ka qenë dhe vazhdon të jetë jetik për ekonominë shqiptare prej shumë vitesh, duke u kthyer në një nga motorët dhe promovuesit kryesorë të zhvillimit ekonomik.

 

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2022, janë miratuar gjithsej 397 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 251 leje të miratuara në tremujorin e parë 2021, duke shënuar një rritje prej 58,2%.

 

Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja, në tremujorin e parë 2022, është 1.031.088 m2, nga 599.446 m2 miratuar në tremujorin e parë 2021, duke shënuar një rritje prej 72,0%.

 

Në tremujorin e parë 2022, vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa dhe punime inxhinierike, është 39,0 miliardë lekë, nga 26,6 miliardë lekë miratuar në tremujorin e parë 2021, duke shënuar një rritje prej 46,7%.

 

Ekspozuesit 

Build and Live Smart do të sjellë në një hapësirë të vetme, aktorët më të rëndësishëm në:

 

NDËRTIM 

Ndërtesa dhe Kantierë Ndërtimi

Materiale ndërtimi (artikuj betoni, tulla, çimento, inerte, fasada dhe ndërtime xhami, etj)

Struktura, profile metalike (punime hekuri, dekorative, inoks, etj)

Vegla / mjete pune (gozhdë, buloneri, vida, upa, fasheta, disqe, pajisje saldimi, peshore

elektronike, etj)

Hidrosanitare dhe pajisje

Dyer, dritare dhe porta

Finiturë (bojra dhe llaqe, pigmente, korniza dhe profile gipsi, letër murale, stuko, suva, kollë, allçi, vegla dhe mjete për lyerje dhe aksesorë)

Pllaka dhe parkete

Ndriçim dhe pajisje elektrike

Mobileri dhe aksesorë të arredimit

Ashensorë dhe shkallë automatike

Zhvilluesit e pronave (Real Estate)

Shoqatat e ndërtimit

 

RRUGË 

Kompani që merren me ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturë

Materiale për infrastrukturë (pllaka trotuari, bordura, puseta, tuba betoni, izolues dhe ngjitës

Materiale metali: çelik, alumin, etj)

Makineri ndërtimi dhe shërbime të tjera

(ketu mund te renditen akoma elemente te tjere)

 

KONSULENCË BIZNESI 

Kompani që ofrojnë konsulencë për sektorin

Sektori financiar, bankat

 

ARKITEKTURË 

Arkitekturë dhe konsulencë inxhinierike

Projekte dhe shërbime ndërtimi

Institucione arsimore publike dhe private

Investitorë dhe financues të projekteve

Projektues të sistemeve të kondicionimit dhe ventilimit

Projektues të platformave për njerëzit me aftësi të kufizuara

Projektues të sistemeve të prodhimit të energjisë së rinovueshme

Projektues të zgjidhjeve Smart Building

Shoqatat e arkitekturës dhe të lidhura me të

 

PLANIFIKIMI URBAN 

Institucione shtetërore përgjegjëse në nivel qendror dhe lokal

Institucione universitare publike dhe private

Iniciativa Smart City në Shqipëri dhe rajon

Projekte të donatorëve të ndryshëm në mbështetje të këtij sektori.

 

Vizitorë  

Arkitektë

Inxhinierë Ndërtimi, Hidroteknikë, Gjeodetë, Mekanikë, Gjeologë, Elektrikë

Tregtarë të lëndëve të para dhe pajisjeve

Përfaqësues studiosh projektimi

Investitorë

Ofrues apo kërkues për punësim

Publiku i gjerë.


Më të lexuarat